header image
O Nas arrow O Nas arrow Władze

ZARZĄD Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników

powołany 30.03.2017 roku 


 

:.: Zalewski Władysław                         Przewodniczący

:.: Łukasz Borkowski                            Wiceprzewodniczący- Centrala Eksploatacja

:.: Krzysztof Szuba                                Wiceprzewodniczący - Centrala Eksploatacja

:.: Iwona Kuśmierczyk-Radziak            Skarbnik - Centrala Eksploatacja

:.: Joanna Pijanowska                           Sekretarz - ZEC Wschód

                                                                                                

:: Tomasz Budziński                             członek zarządu - DRIiR

:: Paweł Gierwatowski                          członek zarządu - Centrala

:: Szymon Gorzała                                 członek zarządu - ZEC Zachód

:: Tadeusz Zieja                                     członek zarządu - ZEC Południe

:: Edward Rybicki                                  członek zarządu - ZEC Północ

:: Ireneusz Salonek                               członek zarządu - Centrala Eksploatacja

:: Wanda Sikorska-Jakubowska          członek zarządu - Centrala Eksploatacja

:: Bożena Skudlarska                            członek zarządu - Centrala

:: Krzysztof Spychalski                         członek zarządu - Centrala Eksploatacja

:: Zbigniew Świercz                               członek zarządu - Centrala Eksploatacja

:: Iwona Jarząbek                                  członek zarządu - Centrala

:: Marcin Chaciński                               członek zarządu - ZEC Wschód  


Komisja Rewizyjna WZZC

Ewa Michalska                                     Centrala

Beata Racka  Centrala                         Eksploatacja

Małgorzata Suski                                 Centrala

Beata Pietura                                       Centrala