header image
O Nas arrow Aktualności arrow Życie związkowe

 31.07.2013 Informator WZZC nr 4 - wyświetl/pobierz dokument 

 30.07.2013 Porozumienie  - wyświetl/pobierz dokument  

 01.07.2013 Informator WZZC - wyświetl/pobierz dokument

 Forum Związków Zawodowych - wyświetl/pobierz dokument 

 Analiza preferencji zapisów Pakietu Socjalnego -   wyświetl/pobierz dokument

 Ankieta  -   wyświetl/pobierz dokument


Pomagamy powodzianom

         

  Pomagamy powodzianom  cz.2 -   dokumentacja

  Pomagamy powodzianom  cz.1 -   dokumentacja

  Uchwała WZZC - dla powodzian:   uchwała nr 16


 Artykuł o powstaniu WZZC -  SPEC - INFO nr 7/ lipiec 2009r. 

  Uchwały  WZZC:  - całość (uchwała nr 1, uchwała nr 2, uchwała nr 3, uchwała nr 4, uchwała nr 5, uchwała nr 6, uchwała nr 7, uchwała nr 8, uchwała nr 9, uchwała nr 10, uchwała nr 11, uchwała nr 12, uchwała nr 14, uchwała nr 15 )

  Dyplom  -   Stowarzyszenie "Serce za serce"

  Rozstrzygnięcie konkursu na logo WZZC

Jak już wiecie, w dniu 9 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników. Związek rozpoczął działalność, powstała strona internetowa (www.wzzc.pl), ale brakowało jeszcze czegoś - własnego znaku graficznego (przez co związek stanie się rozpoznawalny).

Uchwałą nr 12 / 2009 Zarządu WZZC z dnia 13 lipca 2009r. upoważniono Przewodniczącego WZZC do ogłoszenia konkursu na logo związku, który umożliwiłby wybranie:

  •  znaku „dużego” do umieszczenia na tablicach ogłoszeń, koszulkach itp.
  • znaku „małego” do wykorzystania w legitymacjach, proporczykach i na znaczku metalowym
  • projektu papieru firmowego.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy pracownicy i współpracownicy SPEC, z wyłączeniem członków Komisji Konkursowej.Zainteresowanie konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Najwięcej projektów złożyli pracownicy nie należący do WZZC, co wskazuje na duże zainteresowanie naszym związkiem. Nie bez znaczenia były nagrody dla najwyżej ocenionych pomysłów. W sumie wpłynęło 49 projektów. Wszystkie bardzo ciekawe i oryginalne, co nie ułatwiło pracy komisji konkursowej.

Wybór projektu, który będzie twarzą WZZC jest ogromną odpowiedzialnością, dlatego komisja w składzie:

  1.   Witold Sopel                                          Przewodniczący Komisji
  2.   Ireneusz Salonek                                 Członek Komisji
  3.   Krzysztof Szuba                                  Członek Komisji
  4.   Eugeniusz Wilański                               Członek Komisji
  5.   Małgorzata Sosińska                            Sekretarz Komisji
 miała wielki dylemat, bo zwyciężyć mogła tylko jedna praca.

W wyniku przeprowadzonego w dwóch turach głosowania w trybie tajnym, komisja konkursowa zdecydowała:

  • nagrodę główną zdobył projekt Artura Chrapowickiego (2000 zł)
  • drugie i trzecie miejsce przyznano projektom Michała Żychowicza i  Moniki Marciniak (wyróżnienia po 500 zł)
Mamy nadzieję, że dokonany wybór jest dobry i WZZC będzie wreszcie rozpoznawalny a wszyscy członkowie z dumą będą prezentować znak firmowy związku.Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Przekonaliśmy się, że możemy liczyć na załogę SPEC.

Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby jej nie zawieść.

 Witold Sopel

Krzysztof Szuba

- pobierz dokument "Rozstrzygnięcie konkursu na LOGO WZZC"