header image
O Nas arrow Pliki do pobrania

  2010.03.31 Przekazywanie informacji i dokumentów dotyczących procesu prywatyzacji. - "pobierz dokument"

   2010.03.24 Propozycja Zarządu w sprawie podwyżek płac. - "pobierz dokument"

   2010.03.02 Informacja ZZ w sprawie transformacji. - "pobierz dokument"

   2010.02.24 Sytuacja w SPEC. - "pobierz dokument"

   2010.02.19 Rozstrzygniecie przetargu na wykonanie analizy SPEC. - "pobierz dokument"

   2010.02.24 Oświadczenie organizacji związkowych. - "pobierz dokument"

   2010.02.16 Wniosek o odwołanie Zarządu SPEC. - "pobierz dokument"

   2010.02.10 podwyżki 2010-propozycje Zarządu. - "pobierz dokument"

   2010.02.03 Powiadomienie o wpisie do rejestru. - "pobierz dokument"

   2010.02.02 Konsultacja procesu transformacji. - "pobierz dokument"

   2010.02.01 informator WZZC nr 1. - "pobierz dokument"

   2010.01.29 Stanowisko Zarządu SPEC w sprawie konsultowania transformacji. - "pobierz dokument"

   2010.01.18 Zmiany organizacyjne w ZEC-ach. - "pobierz dokument"

   2009.11.20 Propozycja wypłaty V premii. - "pobierz dokument"

   2009.10.07 Informacja w sprawie podwyżek płac. - "pobierz dokument"

   2009.09.30 Wyniki kontroli PIP. - "pobierz dokument"

   2009.02.25 Informacja Zarzadu w sprawie podwyzek. - "pobierz dokument"

    Statut WZZC.

    Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17.09.2009r.