header image
O Nas arrow Galeria

Szkolenie WZZC w Ostródzie 8 - 11 czerwca 2017 roku - " Ja w strukturze: Od uwarunkowań zewnętrznych do efektywności i rozwoju osobistego" 

 

 

 

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Związku Ciepłowników - 30 marca 2017 

 

 

 

 

 

 Szkolenie WZZC - Sandomierz 2-5 czerwca 2016

"Od przemiany wewnętrznej do skuteczności zawodowej" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne zgromadzenie członków Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników - 30 marca 2016r"

 

 

 

 

 

 

Szkolenie WZZC 23-26 kwietnia 2015

 

 
 
 
 
 
 
 
W dniu 6 marca 2015 roku przy ulicy Lizbońskiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników. 

Warszawa 13.03.2014r. " Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Dalkia Polska S.A. i koalicją Związków Zawodowych działających w Spółkach Grupy Dalkia w Polsce. Tekst Porozumienia został zamieszczony w zakładce Aktualności."


 

W dniach 19 - 21 lutego 2014 roku odbyło się nadzwyczajne spotkanie Koalicji Związków Zawodowych Spółek Grupy Dalkia z Poznania, Łodzi i Warszawy. Informator dotyczący tego wydarzenia oraz Międzyzakładowa Nota Protestacyjna zamieszczone zostały w zakładce Aktualności - życie firmy.


 


 

Warszawa 14 września 2013 roku. Akcja protestacyjna zorganizowana przez trzy największe Centrale Związkowe


Protest 14 wrzesnia 2013

Protest 14 września 2013

Protest 14 września 2013

Protest 14 września 2013
Protest 14 września 2013

Wybory 2014

31 marca 2014 roku - Walne Zebranie członków WZZC  

    

  

Związki Zawodowe Spółek Grupy Dalkia z Warszawy, Poznania i Łodzi zawarły 30 lipca 2013 roku w Miłosławiu Porozumienie o współpracy.

   

   

W dniu 12 czerwca 2013 roku Walne Zebranie WZZC wybrało nowego przewodniczącego Związku, którym został Władysław Zalewski

  

  

Podpisanie Pakietu Socjalnego - 26 wrzesienia 2011  

  

  


Wyjazd integracyjny WZZC - wrzesień 2011  

  

   


   

  WZZC na sesji Rady Warszawy 25.08.2011r.

Pikieta związkowców 13.06.2011

Pikieta związkowców 13.06.2011

Pikieta  Pikieta

 

 

Prezydium WZZC Stoi - Przewodniczący WZZC, Witold Sopel, Siedzą (od lewej) Bożena Skudlarska - Wiceprzewodnicząca, Małgorzata Sosińska - Sekretarz, Krzysztof Szuba - Wiceprzewodniczący, Bożena Józefowicz - Skarbnik   

Posiedzenie Zarządu WZZC w dniu 21.08.2009.  Posiedzenie Zarządu WZZC w dniu 21.08.2009.

Posiedzenie Zarządu WZZC w dniu 21.08.2009.  Posiedzenie Zarządu WZZC w dniu 21.08.2009.

Pikieta  Pikieta